Logo

Refracto Meter

Meten is weten

Om het vochtpercentage van de honing te bepalen kunt u gebruik maken vaneen refractometer.
Deze meter bezit een schaalverdeling die het percentage vocht (water) in honing aangeeft. Een honingrefractometer geeft dus rechtstreeks het vochtpercentage in honing aan.
Onze refractometer  beschikt over een Automatische TemperatuurCorrectie.  Een thermometer is bij deze meter geïntegreerd. 
Het vochtgehalte is zeer belangrijk. Bij een te hoog vochtgehalte kan honing namelijk gaan gisten en, voor zowel mensen als honingbijen, ongeschikt voor consumptie worden. Van kristalliserende en gekristalliseerde honing kan het vochtgehalte niet worden gemeten.

Houdbaarheid

Volgens de Europese richtlijn mag het vochtpercentage van honing niet hoger zijn dan 20%. Een uitzondering is gemaakt voor honing van de struikheide (calluna vulgaris). Deze honing mag een vochtpercentage hebben van maximaal 23%. Ook mag de honing niet in gisting verkeren. Voor veel levensmiddelen zijn er wettelijke eisen voor het maximum aantal gisten per gewichtseenheid. Voor honing zijn die er niet. Het tijdstip waarop honing gaat gisten heeft niet alleen te maken met het vochtpercentage, maar ook met de manier waarop honing bewaard wordt. In de praktijk is gebleken dat de maximale houdbaarheid van vers geslingerde honing bij kamertemperatuur 2 jaar is, want tegen die tijd is het HMF-gehalte gestegen tot 
40 mg/kg.
Uit jarenlange ervaring is gebleken dat de relatie  vochtpercentage  en houdbaarheid als volgt is:
-20% ten minste 3 maanden houdbaar
-19% ten minste 12 maanden houdbaar
-18% ten minste 18 maanden houdbaar
-17% honing ten minste 2 jaar houdbaar
Heidehoning met een vochtpercentage van 23% is ten minste 6 maanden houdbaar.

Hoe te gebruiken?

Als u de refractometer leent, is deze in principe schoon. Toch doet u er goed aan de refractometer eerst opnieuw schoon te maken. Behandel de refractometer behoedzaam 
a: Open het prismaklepje,
b: Doe 1 tot 2 druppels honing op het prisma. Dit kan met een spatel van plastic of hout. Het prisma dient volledig bedekt te zijn met de te onderzoeken honing en mag geen luchtbelletjes bevatten,
c: Sluit het prismaklepje en druk het lichtjes aan totdat het prisma volledig bedekt is met de honing. 
d: Wacht vervolgens 30 seconden. Bij opgewarmde honing boven de 30 °C dient u 2 – 3 minuten te wachten.
e: Kijk door de refractometer tegen het licht in,
f:  Indien nodig scherpstellen met de ring met het oogkapje,
g:Als het goed is ziet u nu twee vlakken: blauw en wit. Kijk naar de scheiding tussen deze vlakken op de meest rechtse schaalverdeling en lees het vochtgehalte af.

Na de meting dient u de honing direct weer van het prisma te verwijderen met een zachte doek of papier. Daarna het prisma grondig reinigen met water en vervolgens afdrogen. Als men het prisma niet droogmaakt, dan krijgt men bij de volgende meting een onjuiste uitslag vochtpercentage .

In de twee foto's ziet u dat de bemeten honing een vochtgehalte heeft van 17%.

Verschil in kleurintensiteit ontstaat door verschil in lichtinval en is normaal. 

Schade?

Mocht er ondanks alle zorg toch schade zijn ontstaan aan de refractometer, dan moet u dit direct melden bij de beheerder.
De beheerder zal (in overleg met het bestuur en de gebruiker) bepalen hoe de schade wordt afgehandeld.
De kosten van reparatie kunnen geheel of gedeeltelijk worden verhaald op de veroorzaker.
De gebruiker mag zelf geen reparaties (laten) uitvoeren zonder overleg vooraf met de beheerder.

Laten doen of zelf doen?

De meting kan door de beheerder, bij de beheerder thuis, uitgevoerd worden voor €1,00 per meting. De meting kan ook door de beheerder, door de imker gekozen locatie, uitgevoerd worden. €2,00 per meting

De refractometer wordt in principe voor een dag uitgeleend, tenzij anders is afgesproken.
De huurprijs bedraagt € 4.00 per 1 januari 2023 .
Het is niet toegestaan om zonder overleg met de beheerder de refractometer aan anderen uit te lenen.

Neem contact met ons op voor nadere informatie of voor een afspraak.

contact