Logo

Zonder Corona beperkingen kon de Basiscursus in 2023 doorgang vinden en levert onze vereniging weer geslaagde cursisten af.

De Basiscursus Bijenhouden 2023 voor beginnende imkers is op 23 februari 2023 met de 1e theorieles van start gegaan met 11 deelnemers. De opleiding bestond uit de nodigde theorie- en praktijklessen, 25 stuks in totaal.

De deelnemers hebben in de zomerperiode hun felbegeerde volkje met de binnen de vereniging zelf geteelde F1 koninginnen (Carnica of Buckfast) gekregen, waar intussen al druk mee wordt geïmkerd.

Uiteindelijk hebben 10 cursisten (met één cursist wordt i.v.m. ziekte het eindexamen op een later moment ingehaald) op 14 september het eindexamen volbracht en hebben zij op 15 september in aanwezigheid van hun familie, bekenden en/of vrienden het imkerdiploma in ontvangst mogen nemen tijdens een feestelijke bijeenkomst.
Na alle theorie en praktijk een prachtig resultaat waar we als vereniging heel blij mee zijn!

Wij wensen hen allemaal als leden van harte welkom bij De Heidebloem en veel succes, maar vooral ook veel plezier met het ‘imkeren’.

Tijdens de diploma uitreiking werd René Pruysers in het zonnetje gezet, omdat dit de laatste keer was dat René deze cursus vanaf 2016 verzorgde.
Namens het bestuur bedankte de toekomstige voorzitter Vincent Hofstede voor deze diensten en memoreerde dat de kwaliteit van onze Basis Cursus Bijenhouden inmiddels op een hoog niveau staat.
Als blijk van waardering overhandigde Vincent een prachtige uilenkast aan René.

Monique ter Huurne heeft onlangs de opleiding voor Docent Basis Cursus Bijenhouden succesvol afgesloten en zal de komende cursussen als docent verzorgen. Het bestuur wenst hiermee haar veel succes en plezier!

Voor de uitreiking van de diploma’s zie de mooie fotorapportage onder het menu Foto's.