Logo

Het blijkt dat onze website regelmatige te maken heeft met een DDOS-aanval. Dit is af te lijden van het aantal bezoekers dat onze site en met name de hoofdpagina heeft.
Op 22 januari 2024 zijn er 31630 bezoekers geregistreerd en op 11 februari 2024 waren dat er 38185. Dat betekent dat er 6555 bezoekers zijn geweest in 19 dagen!
Nu heeft onze vereniging ongeveer 150 leden en het is zeer onwaarschijnlijk dat al onze leden elke dag meer dan 3x onze website heeft bezocht.

Door deze grote aantallen kan het zijn dat als je op onze site wilt inloggen een rood scherm kunt krijgen. Dit betekent dat de server onze site off-line heeft gezet. Na meestal 5 minuten wordt de site weer vrijgegeven.

Wat is een DDOS-aanval?

Een DDoS-aanval (Distributed Denial-of-Service) is een opzettelijke poging om het verkeer van een bepaalde website te verstoren. Dit wordt met een DDoS-aanval gedaan door de website te overweldigen met een overvloed aan inlog pogingen.

DDoS-aanvallen worden gerealiseerd door besmette computersystemen. De besmetting bestaat uit een virus programma gemaakt door een cybercrimineel. Deze virus verspreidt zich over meerdere computers en de cybercrimineel kan bepalen welke websites onder vuur komen te liggen. Een DDoS-aanval is te vergelijken met een auto-file die ervoor zorgt dat de snelweg verstopt raakt, waardoor regulier verkeer niet meer op de gewenste bestemming kan aankomen.

Er zijn verschillende maatregelingen te treffen om je te verdedigen tegen DDOS-aanvallen. Deze zullen door de webmaster dan ook geïmplementeerd worden. 
Helemaal waterdicht krijg je het nooit, dus mocht je een rood scherm aantreffen als je wilt inloggen dan probeer het na een poosje nog een keer.

Nawoord:

Jullie hebben waarschijnlijk wel meegekregen dat rond 18/19 februari 2024 de beruchte hackers bende Lockbit  is opgerold. Sinds die zijn er ook geen DDOS-aanvallen  meer op onze website gepleegd! Dus het ziet ernaar uit onze site weer 24/7 bereikbaar zal zijn.