Logo

Onder grote belangstelling werd op 27 februari de Algemene Leden vergadering gehouden. Het was dan ook geen normale ALV. Deze ALV had de volgende hoogtepunten.

Huldiging Ben van Nieuwenhuyzen


20240227203859Dit jaar is Ben al 40 jaar lid van de Nederlandse Bijen Vereniging (NBV).  Als 15 jarige is Ben al begonnen met het imkeren. Ben is gekwalificeerd leerlaar Basis Cursus Imkeren en is zeer actief geweest voor de bijen vereniging Enschede en sinds geruime tijd voor onze vereniging. Onlangs heeft Ben een cursus gegeven met als thema "Natuurlijk Imkeren". Momenteel houdt Ben zich bezig met de Zwarte Bij en het verkleinen van de celgrootte. 
Het bijbehorende speldje werd uitgereikt en opgespeld door de voorzitter van NBV de heer Drs. Wijnand Lodder.

 

 
Afscheid van René Pruysers als voorzitter

20240227205643
Na 12 jaar voorzitter te zijn geweest van onze vereniging neemt René afscheid. Onder zijn leiding is onze vereniging tot grote bloei gekomen en telt momenteel zo'n 140 leden. Ook is René zeer actief geweest in het promoten van bio-diversiteit en vele andere zaken om de omgeving van de insecten in het algemeen en de bij in het bijzonder te verbeteren. De voorzitter van de NBV de heer Drs. Wijnand Lodder sprak dan ook een groot dankwoord uit namens het voltallig bestuur van de NBV en reikte een prachtig aandenken uit in de vorm van een miniatuur bijenkorf.

 

René wordt opgevolgd door Vincent Hofstede. Vincent maakte al deel uit van het bestuur en heeft zich de afgelopen jaar kunnen inwerken in het voorzitterschap. We wensen Vincent veel succes en vooral veel plezier  in deze nieuwe functie.

 
Afscheid van Ingrid Westendorp als Coördinator Evenementen

20240227210527

Vele jaren was Ingrid als bestuurslid onze steun en toeverlaat voor wat betreft het organiseren van allerlei evenementen zoals het jaarlijks uitje. Het bestuur bedankt Ingrid voor haar geweldige inzet. Gelukkig is Ingrid bereid haar ondersteuning te blijven geven aan haar opvolger.

 

 

 

 
Bedankje aan Ria Vaanhold

20240227210421

 

Ria zorgt al jaren dat er mooie prijzen zijn te winnen tijdens de verloting, die altijd een mooie afsluiting is van de ALV. Als dank overhandigde de voorzitter een mooie bos bloemen.

 

 

 

 

 

Naast de hoogtepunten werd ook nog de ALV agenda afgewerkt. De penningmeester gaf een overzicht van de (uitstekende) financiële situatie van onze vereniging.
De ALV werd traditie getrouw afgesloten met een verloting waarmee prachtige prijzen te winnen waren, waaronder prijzen ingebracht door Fruittuin, Erve Hanebulten en Vincent Hofstede. 

Een foto impressie is te vinden onder het hoofdmenu "Foto's".