Logo

Onlangs is er een aantal wijzigingen in ons bestuur opgetreden. Zoals tijdens de Algemene Ledenvergadering 2024 naar voren gebracht is René Pruyzers afgetreden als voorzitter van onze vergadering en heeft Vincent Hofstede hem opgevolgd. Ook is Ingrid afgetreden als coördinator evenementen. Voor details zie AVL-2024.

Op zoek naar kandidaten voor de ontstane vacatures hebben Linda ten Elshof-Lenzen en Mark Voskes  aangegeven eventueel toe te willen treden tot het bestuur van Imker vereniging de Heidebloem. Om een beetje inzicht te krijgen wat zo'n bestuursfunctie in zou houden waren Linda en Mark aanwezig bij de bestuursvergadering van 22 april 2024.

Na afloop van deze vergadering hebben zowel Linda als Mark aangegeven dat ze graag een bijdrage willen geven voor het reilen en zijlen van onze  vereniging.

Uiteraard is het Bestuur hier verheugd over en wenst Linda en Mark veel plezier met deze rol.